ESD - ANTISTATIKA

Proč je antistatika důležitá?

Zkratka ESD znamená Electrostatic discharge, v češtině elektrostatický výboj. K ESD dochází, když jsou izolační materiály třeny nebo od sebe oddělovány. To se děje například při těchto každodenních činnostech:

 • Chůze po plastových podlahách
 • Manipulace s plasty
 • Pohyb dopravníků
 • Tření o syntetické oblečení
 • Odvíjení lepicích pásek

Aby člověk vnímal elektrostatický výboj, jeho hodnota musí být nad 3000 V. Ke zničení nejnovějších typů polovodičových součástek však stačí výboj o hodnotě 35 V.

Ačkoli je elektrostatický výboj obvykle pro člověka zcela neškodný, je nyní jedním z největších problémů při výrobě elektroniky. Pokud je tento aspekt zanedbán, může to vést k vážným problémům s kvalitou a tím spojenými náklady na opravy, zhoršení reputace a ztrátě zákazníků.

Terminologie

 • ESD = ElectrostaticDischarge = Elektrostatický výboj
 • ESDS = Electrostatic Sensitive Device = Součástka citlivá na elektrostatický výboj
 • EPA = ElectrostaticProtected Area = Oblast pro manipulaci se součástkami citlivými naelektrostatický výboj
 • Ionizer = Ionizátor = Zařízení pro generování kladných a záporných iontů. V elektrotechnice nejčastěji na hodnotu kolem ± 0V
 • C = Conductive = Vodivý materiál s povrchovou rezistivitou 1x102 až <1x105 Ohm
 • D = Dissipative = Disipativní materiál povrchovou rezistivitou 1x105 až <1x1011 Ohm
 • S = Shielding = Stínící materiál s bariérou proti průniku ESD
 • Rg = Groundingrezistance = Odpor vůči elektrické zemi
 • Rp – Rp = Rezistance Point to Point = Odpor měřený mezi dvěma body

Pokud zavádíte opatření v ESD, neváhejte se na nás obrátit:

 • Osobní konzultaci, zjištění požadavku a návrh konceptu
 • Návrh vhodného vybavení EPA
 • Instalaci dodaných výrobků
 • Vytvoření směrnice v oblasti ESD
 • Proškolení personálu po úroveň ESD koordinátor
 • Vstupní a výstupní audity

INSTALACE EPA

Součásti vybavení

EPA je anglická zkratka Electrostatic Protected Area, která v češtině znamená oblast vyhrazenou pro manipulaci s citlivými součástkami.

Co všechno musí oblast EPA obsahovat a jak má být uzemněn personál?

Za oblast pro manipulaci s citlivými součástkami můžeme považovat jeden pracovní stůl, místnost nebo celou výrobní halu.

Dle normy ČSN 61340 je základem v eliminaci elektrostatického výboje uzemněný pracovní povrch, uzemněný personál a antistatický obal.

Důležitým prvkem EPA je samotný vstup, který musí být řádně označený. Díky viditelně umístěnému EPA značení je personál včas upozorněn, že vstupuje do zóny pro manipulaci s citlivými součástkami. Před vstupem do zóny bývá také umístěn tester náramků a obuvi, případně v kombinaci s turniketem pro každodenní ověřování náramků a antistatické obuvi.

Uzemněný pracovní povrch je libovolný povrch, na kterém se zpracovává, nebo se na něj odkládá, součástka citlivá na elektrostatický výboj. Takovým povrchem může být pracovní deska stolu, police, regál a tak dále.

Personál se může uzemňovat dvěma způsoby. Pro práci vsedě se vždy používá uzemnění přes antistatický náramek. Při práci ve stoje je možné uzemnit se nazutím kvalitní ESD obuvi nebo rovněž pomocí antistatického náramku. 

ESD podlaha slouží také k uzemnění dalšího vybavení. Hlavně ESD vozíků pro převoz materiálu a ESD židlí.

Doplňková výbava

Kvůli bezpečnému uchovávání citlivých součástek pracujeme s ESD obaly, které dělíme podle použití uvnitř EPA a mimo EPA. Mezi nejznámější obalové materiály uvnitř EPA patří antistatický disipativní sáček. Mimo EPA lze použít stínící sáček, který má bariéru zamezující vniknutí elektrostatického výboje.

Mezi doplňkové vybavení zcela jistě patří ESD oděvy, které jsou vyráběny z kvalitních antistatických materiálů a jsou doplněné vodivým vláknem. 

Další neodmyslitelnou součástí správného vybavení EPA pracovišť jsou pracovní pomůcky, například kartáče, pinzety, šroubováky a další. Mezi kancelářské doplňky řadíme antistatické šanony, fólie a jiné ESD potřeby, které splňují náročnější požadavky na kvalitnější materiály. EPA prostory je třeba udržovat v čistotě a šetrně je ošetřovat vhodnými prostředky pro úklid, kupříkladu ESD smetáček s lopatkou, vysavač, odpadkové koše a chemie pro čištění.

Jak zabezpečujeme

Tam, kde používáme pro práci plastový materiál, například plastové kryty nebo plastové komponenty a nelze svést náboj standardní uzemňovací cestou, pro eliminaci náboje použijeme ionizátor, který vyrovnává kladné a záporné ionty v elektrotechnickém průmyslu na hodnotu kolem 0 V.

Oblast pro manipulaci s citlivými součástkami musíme pravidelně kontrolovat měřicími přístroji. Uzemnění osob, pracovních povrchů, podlah, židlí, oděvu a všech nezbytností, které lze uzemnit standardní uzemňovací cestou přes uzemnění budovy, kontrolujeme měřičem rezistence a elektrostatické pole fieldmetrem.

Při kompletní realizaci EPA postupujeme takto:

 • Konzultace u zákazníka a prohlídka místa realizace
 • Návrh řešení stavebních úprav, uzemnění pracovníků, pracovních ploch, balení, testování osob, atd.
 • Návrh EPA, vytvoření projektu a cenové nabídky
 • Odsouhlasení projektu a nabídky
 • Komunikace se zákazníkem při stavebních úpravách, návrh přípravy uzemnění podlah a pracovních ploch
 • Instalace ESD vybavení
 • ESD audit a vystavení protokolu

Kromě kompletní realizace EPA instalujeme:

 • ESD nábytek Reeco
 • ESD podlahy
 • Ionizátory
 • ESD podložky, včetně zemnících prvků

ESD ŠKOLENÍ A AUDITY

ESD školení

Nabízíme odborné kurzy antistatiky dle norem ČSN EN 61340 a ANSI/ESD 20.20. 

Pro ESD operátory

Školení určené pro ESD operátory obsahuje teoretické i praktické ukázky, které pomohou výrobním pracovníkům lépe pochopit problematiku ESD. Po absolvování školení budou umět dodržovat základní pravidla při práci se součástkami proti elektrostatickému výboji a bezpečně se pohybovat po EPA pracovišti. Rozsah školení je cca 2 hodiny.

Pro ESD koordinátory

Školení určené pro ESD koordinátory je komplexním průvodcem pro pochopení terminologie ESD, znalost norem a vybavení EPA. Školení je vhodné také pro management, technology, vedoucí výroby, pro oddělení kvality, kontroly apod. Součástí školení ESD koordinátorů je praktické měření vybavení EPA (ESD audit). Obvyklý rozsah školení je 4-6 hodin, ale je možné školení časově přizpůsobit a s ohledem na potřebné doplnění vzdělání jej prodloužit na 1-2 denní školení.

Místo a cena školení

Školení ESD operátorů a koordinátorů provádíme buď v sídle naší společnosti, nebo přímo u Vás. Z důvodu praktické části je však lepší využít přímo vaše EPA pracoviště.

Rádi vám připravíme cenovou nabídku, která je závislá na rozsahu školení, počtu účastníků a cestovních nákladech.

ESD audit

Neboli kontrola prostor pro manipulaci s citlivými součástkami. EPA prostor, který musí být pravidelně kontrolován, aby byl v souladu s normou ČSN EN 61340-5-1 ed.2. Pokud se ztrácíte v předpisech a normách, umíme vám poradit. Provádíme vstupní audity pro návrh EPA a doplnění vybavení. 

Všechna měření jsou prováděna kalibrovanými měřicími přístroji, dle norem řady ČSN EN 61340, jsou zdokumentována a posléze vyhodnocena. Dodatečně je vystaven protokol z auditu o elektrostatické ochraně.

Rádi vám připravíme cenovou nabídku, která je závislá na velikosti EPA a cestovních nákladech.

Při auditu ověřujeme:

 • Legislativu (směrnice, školení, zápis z testeru náramků a obuvi)
 • ESD podlahy
 • Systém osoba-obuv-podlaha
 • Walking Test
 • Systém ESD náramek-osoba
 • Pracovní plochy, police, regály, vozíky a židle
 • Zemnicí prvky
 • ESD oděvy
 • Pracovní pomůcky
 • Ionizátory
 • Elektrostatické pole

Naši školitelé a auditoři mají dlouholetou praxi a zkušenosti v oblasti ESD. Odbornost a způsobilost doložíme certifikátem ESD Control for Electronics Assembly, který vydala společnost IPC Training Center | Člen ESD asociace pro střední Evropu.

Produkt přidán do oblíbených
Produkt byl přidán k porovnání