Produkty

Školení ESD koordinátora

esd_skoleni_antistatika_workshop_vzdelavani

Nabízíme odborné kurzy z oblasti Antistatiky dle normy ČSN EN 61340 a ANSI/ESD 20.20. Školení pro ESD koordinátory směřuje do hloubky problematiky. Obsahuje více odborných zkušeností a praktických rad, jak případně oblast antistatiky vylepšit.  Praktická část je dostatečně obsáhlá, včetně auditorského měření rezistance a elektrostatického pole, aby účastník zvládl bezchybně svou roli ESD koordinátora. Cena školení závisí na místě konání a na počtu účastníků (školíme od 1 osoby).

Program školení:

Školení ESD koordinátorů (rozsah 4-6 hodin), cílová skupina: ESD koordinátoři, vývojáři, manažeři kvality apod.

1. Terminologie, elektrostatika obecně
– Elektrostatický náboj, výboj, napětí
2. Citlivost a poškození součástek
3. Program potlačování ESD
– Uzemnění
– Uzemnění personálu
– Vyhrazený prostor EPA
–ESD koordinátor
4. Ověřování vybavení EPA (ukázky měření)
– Kontrola náramků a obuvi
– Kontrola podlah, systému osoba-obuv-podlaha
– Kontrola stolů, polic, vozíků
– Kontrola sedadel
– Kontrola oděvů
– Kontrola ionizátorů
– Kontrola obalů
– Kontrola značení
5. Protokol o nálezech auditu
6. Měření v provozu
7. Závěr, diskuze

Průběh školení přizpůsobujeme potřebám zákazníka. Ten určuje místo konání a počet účastníků, může však předem určit i délku vzdělávání (min. 3 hod, až po vícedenní seminář) a částečně i obsah. Školení je možné absolvovat jak v sídle naší společnosti, tak přímo u zákazníka, kdy ušetří drahocenný čas strávený na cestě k nám. Každý absolvent školení získá nejen ESD certifikát, ale i studijní materiály.

Aktuální termíny školení ESD koordinátora v Dolní Rovni: čt 20. 7. a 24. 8. 2017 od 9:30. Nutná rezervace místa.
Možnost individuálního školení v libovolném termínu.

Školení nabízíme také v anglickém jazyce:

We offer ESD courses according to IEC 61340 and ANSI/ESD 20.20 in English. Training for ESD Coordinators is more extensive, practical part is sufficiently comprehensive. Training of ESD Operators is shorter, more theoreticall (but with attractive examples of practice, which helps to better understanding of ESD rules). The participants leave this trainings more determined to follow the principles of electrostatics.

Training is intended not only for workers in EPA but also for top management, engeneers, production managers, quality and control department, cleaning companies etc.

Price depends on the location and number of participants. Contact us for our offer.

Training program:
1. Terminology, general electrostatics

Electrostatic charge, electrostatic discharge, electrostatic voltage
2. Sensitivity and damage ESDS
3. ESD control program
Grounding
Grounding of staff
EPA
ESD Coordinator
4. ESD measurements (practical examples)
Wrist straps and shoes check
Floors / person-shoes-floor check
Tables, shelves, trolleys check
Seats check
Clothings check
Ionizers check
Packaging check
5. Checklist from ESD audit
6. ESD audit in customer´s operation
7. Conclusion, discussion

We optimize the process of our courses to the needs of a customer. The customer can determine an amount of participants, place of the course and its lenght (min. 3 hours up to several days) and partly also the content. The course can be held in our company’s seat, but also at the customer’s to save the time of travelling. Each participants gains ESD certificat plus study materials.

Koupit v e-shopu